Før jul

Før jul

Årsmøte 2012

Årsmøtet i Sjusjøen Vel avholdes lørdag 28. juli i Sjusjøen Fjellkirke kl. 16.00. Kl. 15.30 – 16.00 er det informasjon fra Tomtefesterforbundet. Les sakspapirene her. Når det gjelder årsberetning og budsjett for 2012 – 2013 er disse  oppdatert i forhold til det som står i Sjusjøposten. Vel møtt!

Innkalling til årsmøte 2012

Endringsforslag til årsmøtet

Årsmelding Sjusjøen Vel 2012

Regnskap 1. mai 2011- 30. april 2012 pr 30 04 12

Noter til regnskapet 2011-2012

Revisjonsberetning 1. mai 2011 – 30. april 2012

Kontrollkomiteens beretning 2011-2012

Forslag til vedtektsendringer

Godtgjørelse til styremedlemmer

Handlingsplan 1. mai 2012 – 30. april 2013

Fastsettelse av kontingent

Budsjett 1. mai 2012 – 30. april 2013

Innstilling Valgkomiteen