Før jul

Før jul

Aktuelt påsken 2018 Lunkelia:

Aktuelt påsken 2018 Lunkelia:


Pihl har nå i over et år sagt at de vil utarbeide et planprogram for de to forskjellige veialternativene, C og E i Lunkeliasaken. Vi venter fortsatt, og har grunn til å tro at dette vil komme relativt raskt nå i vår. Planprogrammet skal ut på høring/offentlig ettersyn og det skal så behandles av Ringsaker kommune. Deretter skal selve konsekvensutredningen av veialternativene gjøres. Sjusjøen Vel er innstilt på å holde trykket oppe i denne saken. Vi vil være på ballen når planprogrammet foreligger og komme med innspill på dette.
Kort om bakgrunn i saken:
 Lunkelia er lia som ligger mellom Vesle- Lunkefjell og Heståsmyra. Her har Ringsaker kommune i 2014, med knappest mulig flertall, åpnet for å bygge 60 nye hytter. Dette er et urørt friluftsområde som benyttes av turfolk både sommer og vinter, nettopp fordi det ligger så kort fra Sjusjøen sentrum.

Det er enda ikke, snart fire år etter kommunestyrevedtaket, godkjent noe vei inn til utbyggingsfeltet. Sjusjøen Vel og mange andre, har både før vedtaket og i årene etterpå, jobbet intenst for å stoppe utbyggingsplanene. Vårt mål er at kommunen snur og innser at det ikke finnes noen mulige veialternativ i denne saken. Saken er ikke avgjort og motstanden mot utbyggingen er fortsatt levende og sterkt!
Hva kan du gjøre for å synliggjøre din støtte mot nedbygging av dette vakre og urørte området som ligger «et steinkast» fra Sjusjøen sentrum?
Du kan følge og like siden NEI til utbygging av FB8 Heståsmyra Lunkelia og du kan du følge informasjon om saken på Sjusjøen Vel sin hjemmeside og på face-book.
Mest sannsynlig blir dette en sak på årsmøte vårt lørdag 28 juli.

Møt opp 🙂