Før jul

Før jul

Åpen dag om ny kommuneplan for Ringsaker

Lørdag 18. januar kl 1000 – 1300 i Pihls adm.bygg på Sjusjøen

Forslag til ny kommuneplan inneholder bl.a. forslag om:

  • Fortetting og utvidelse av hytteområder (Natrudstilen, Nybu, Birkebeinerbakken, Heståsmyra, Kroksjølia, Lauvlia, Ljøsheim, Grunnåsen)
  • Skjerming av de store friluftsområdene mellom Sjusjøen og Ljøsheim
  • Økt tillatt bebyggelsen fra 125 m2 til 150 m2 innenfor regulerte områder
  • Bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig i angitte nærmere områder
  • Rekkefølgekrav om utbygging av vann- og avløpsanlegg før videre utbygging på Ljøsheim, Grunnåsen og i Lauvlia

Kommuneplandokumentene finnes her:
http://www.ringsaker.kommune.no/kommuneplanens-arealdel.5357835-190124.html
Kart til høringsutkastet finnes her: www.hedmarkenkart.no , velg karttype «kommuneplan Ringsaker – høringsutkast»

Representanter fra grunneierne i Ringsakerfjellet og kommunen vil være til stede for å svare på spørsmål fra hytteeiere og brukere av fjellområdene.

tststststts