Før jul

Før jul

Åpent brev til styret i Pihl AS

Oslo 11. januar 2015

Til styret i Pihl AS v. styrets leder,

Kopi til Brøttum allmenning, Ringsaker allmenning, Sjusjøen Vel, Destinasjon Sjusjøen, ordfører i Ringsaker kommune, kommunestyret i Ringsaker og ordfører i Lillehammer kommune.

Vi viser til planene om utbygging av hyttetomter nordøst for Heståsmyra, opp mot Lunkefjellområdet. Vi er også kjent med vedtaket i Ringsaker kommune, og at arbeidet med å lage en reguleringsplan er tenkt påbegynt om ikke lenge.

Til tross for at saken har kommet langt så mener vi det er nødvendig å sende dette brevet. Vi er svært mange hytteeiere som først nå har skjønt hva dette dreier seg om, og ikke minst alvorligheten i planene. Saken har vært mye omtalt i aviser i Hedmark og Oppland, men disse leses jo ikke av de mange hytteeiere som bor f.eks. i Oslo og Akershus.

Vi som skriver dette er alle hytteeiere på Sjusjøen. Noen er nye, mens andre har vært det i flere tiår. Vi bruker Sjusjøen året rundt og kjenner området svært godt. Som aktive skiløpere, og flere av oss trenere i noen av Norges største skiklubber, har vi også bidratt til at mange har fått øynene opp for området, og også senere kjøpt hytte her.

Når det gjelder en destinasjon som Sjusjøen vil ingen utvikling bety en negativ utvikling. Vi tilhører definitivt dem som har applaudert for den utviklingen området har hatt de siste tiårene, og som Pihl AS har vært en sentral del av. Sjusjøen må ha utvikling for å opprettholde konkurranseevnene mot andre destinasjoner. Vi ønsker å berømme aktørene på Sjusjøen for godt arbeid i så måte, hittil. Dette inkluderer også de hytteutbygginger som er gjort, fortettingstomter så vel som nye områder.

Vårt positive inntrykk av arbeidet fikk en alvorlig knekk da vi forsto i hvilket område Pihl AS nå ønsker å bygge ut nye hyttetomter. Naturmessig er dette, slik vi ser det, selve «indrefileten» i det sentrale Sjusjøområdet. I sakspapirene til kommunedelplanen ble det skrevet at området er relativt lite benyttet til friluftssammenheng i dagens situasjon, og at det ikke er spesielle kvaliteter knyttet til området. Vi mener dette er feil. Området er mye benyttet som nærturområde og mange av oss observerer et rikt dyreliv der. Det er heller ikke mange slike sørvestvendte helninger på Sjusjøen som innbyr til bål og hoppbakker for unger. Dette er kvaliteter som betyr mye for barnefamilier. Området er også veldig populært som turmål på sommerstid, med turgåing, løping og orientering. Mange hytteeiere vil føle de mister noe verdifullt, og det blir for mange lenger avstand til uberørt natur.

Vi har den siste måneden snakket med mange hytteeiere på Sjusjøen om den planlagte utbyggingen. Det som slår oss er at svært mange fortsatt ikke har fått dette med seg, men samtlige reagerer med vantro når de skjønner hva som faktisk er i ferd med å skje. Ordene «grådighet» og «uforståelig» er gjengangere.

Det er både forståelig og nødvendig at Pihl AS ønsker å utvikle flere høystandard hyttetomter på Sjusjøen. Allikevel mener vi at man her har krysset en grense for hva som er akseptabelt hos dagens, og morgendagens, hytteeiere. Vi tror en utvikling av andre hytteområder innenfor Pihls svært store område vil være langt enklere å få aksept for, og samtidig være attraktive på markedet. Kroksjølia og Kuåsen etc er eksempler. Det foreslåtte området på Heståsmyra er heller ikke i tråd med strategiplanen til Pihl AS for 2012-2016. Planen legger opp til fortetting eller utvidelse av eksisterende felt, mens Heståsmyra er et separat område som også vil kreve en kontroversiell og ødeleggende adkomst.

Å forvalte et omdømme er en balansekunst. Noen ganger må man ta sjanser og gjøre upopulære grep, men i denne saken er vi ganske sikre på at Pihl trår feil og forårsaker en irreversibel skade som vil forringe Sjusjøen som destinasjon på lang sikt, og ikke minst svekke Pihls anseelse og respekt blant mange hytteeiere. Vi oppfordrer dere derfor til å benytte mulighetene dere har til å bygge ut mindre kontroversielle områder, de finnes jo. Det er dere som sitter med nøkkelen her – og det er fortsatt ikke for sent å snu. En godkjent kommunedelplan medfører ingen plikt til utbygging.

Med hilsen

Jon Iver Bakken, Kari Madslien, Terje Dengerud, Ellen Sofie Olsvik, Gry Ahlsand, Torleif Ahlsand, Snorre Lægran, Anne Myhr, Bjørn Ole Inglingstad, Ole-Arthur Juveli, Bent Inglingsstad, Elisabeth Inglingstad, Bjørg Inglingstad, Ronald Inglingstad, Dag Haakenstuen, Eskild Rolstad, Birte Almeland, Tom Grønly, Heidi Enga Eriksen, Christian Stabell Eriksen, Per Olaussen, Trine Olaussen, Wilfred Østgulen, Ragnar Ek, Kristin Dille, Bjørn Haga, Liv Haga, Øystein Rapp, Ingrid Rapp, Are Sturød, Anne Sturød, Anne Grethe Rustad, Per Olav Rustad, Bente Fodstad, Ole Torbjørn Fodstad, Arnodd Håpnes, Line Møller, Vanja Dokset, Per Ivar Dokset, Mari Birkeland Leholt, Svein Fjeldheim, Anne Bruer Holst, Frode Holst, Vibecke Vraalsen, Anne Marie Berseth Åstebøl, Ketil Åstebøl, Åse Haga Kaksrud, Tor-Hakon Kaksrud, Tord Bern Hansen, Tone Kristin Larsen, Christian Jomaas, Pål Jensen, Stig Karlsen, Sissel Karlsen, Bent Herman Christiansen, Sandra Christiansen, Johan-Martin Kolstad, Eli Charlotte Moeng, Stein Troneng, Hilde Troneng, Kirsti Degre, Miklos Degre, Tone Belsby, Tor-Erik Messel, Grete Sundal, Terje Gomo, Tor Olav Runde, Ebbe Hartz, Anne Madslien og Ole Petter Haugen.

 

Kommentarer:

 • Ove Sparengen kommenterte 6. februar 2015, kl. 16:06:

  Tusen takk til styret i Sjusjøen Vel.
  Jeg hadde hørt om planene til Heståsmyra, men var ikke klar over at det er vedtatt. Jeg tenkte vel at det var helt urealistisk å få dette igjennom når jeg hørte om utbyggingen av Heståsmyra første gangen.

  Vår familie bruker området nord og øst for Heståsmyra mye. Både sommer og vinter. Masse bær og fint dyreliv. Ser ofte hare og rype her. Det er også det nærmeste uberørte området opp mot «høyfjellet», Lunkefjell. Om vinteren blir området mye brukt til ski-orientering, fordi det ikke er tett med hytter her. Det er i denne solhellingen som blir mye brukt i påsken til skileik og til å farge et ellers blekt vinteransikt. Selv på Sjusjøen finnes det mennesker som ikke har mulighet til å gå mange kilometer for å oppleve nogenlunde uberørt fjell og natur.
  Uten å ha sett planene nøye, vil jeg også tro tilførselsveiene vil forstyrre mye i landskapet. Skiløyper og kjente stier må bli berørt.

  Jeg ser mange har signert dette brevet, men det er allikevel en brøkdel av de som hadde signert om man hadde gjort en underskriftskampanje i hele Sjusjøen. En time utenfor Kiwi en fredags ettermiddag hadde blokken blitt full.
  Jeg henger meg på.

  Med vennlig hilsen
  Ove Sparengen

 • Olav Slotnæs kommenterte 13. februar 2015, kl. 08:24:

  Skulle ønske vi kunne få inn mulighet for «håndsmerking med tommelen opp eller ned» i kommentarfeltet da det er så mye enklere å taste enn å skrive noe når det er noen som tørr å hevde meninger.
  Jeg gir tommelen opp for begge innlegg og håper inderlig at det før årsmøtet til Phil As fremmes forslag, av tilstrekkelige mange aksjonærer,(det må da være minst 800 gårdbrukere/aksjeeiere i Phil As), om forlangede om å ta opp votering om Phil As fortsatt skal gå videre med planene for utbygging ovenfor Heståsmyra. Phil As og nå kommunestyret med ca. en stemme i overvekt har ikke bare Sjusjøen vel, ca. 1.600 medlemmer, mot seg men unisont har de mins 4-5.000 hytteeiere innenfor Ringsaker og enda flere tilreisende brukere av fjellet, som stemmer forslaget ned hvis de kunne bli hørt! Ja la oss tiljuble alle som har overskudd og tørr å si i fra. Unisont må vel dette nå inn under huden til styrende organer!
  Mvh. Olav Slotnæs.

 • Legg igjen en kommentar

  Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

  Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.