Før jul

Før jul

Årsmelding og vedtekter

ÅRSMØTET: BJØRN EGIL SKAR LEDER SJUSJØEN VEL VIDERE
Medlemstallet i Sjusjøen Vel øker, i dag er det ca. 1600. Ca. 60 av disse deltok på årsmøtet 28. juli 2012 i Fjellkirken. Årsmøtet behandlet tradisjonelle saker som, årsbe-retning, regnskap, ulike rapporter, planer og budsjett. Beretningen viser at Velet er engasjert i Sjusjøen og Omegn Skiforening og Destinasjon Sjusjøen, og at de har et godt samarbeid med grunneiere, andre Velforeninger i fjellet og med Ringsaker kommune.
Det sittende styret ble gjenvalgt enstemmig uten motkandidater.

Etter en del kommentarer og spørsmål til engasjementet i Destinasjon Sjusjøen, beretning, regnskap, samt til behandlingen av kontollkomiteens rapport, ble sakene vedtatt og rapporten fra kontrollkomiteen tatt til orientering.
Styret hadde i møtedokumnetene forslag til endrede vedtekter for Velet. Her framgikk det at kontollkomiteen var utelatt i de foreslåtte valgene i de reviderte vedtektene. Styret ønsket å sløyfe denne komiteen. Etter debatten vedtok årsmøtet de foreslåtte vedtekter med tillegg av å beholde kontrollkomiteen.
Velet har en sunn økonomi. Etter å ha bevilget over 400 tusen kroner, hvorav 335 tusen kroner til stier og løyper, hadde Velet 8.500 kroner i underskudd siste regnskapsår. Planer og budsjett for inneværende år ble enstemmig godkjent. Årskontingenten er fortsatt kr. 300 pr. medlem.
Asborg Teigen hadde frasagt seg gjenvalg og gikk ut av styret, mens det sittende styret for øvrig ble enstemmig gjenvalgt uten motkandidater. (Det nye styret har ett medlem mindre i henhold til de nye vedtektene.) Bjørn Egil Skar fortsetter derved som fører av skuta, som arbeider til beste for medlemmene.

Protokoll fra årsmøtet og oppdaterte vedtekter vedtatt på årsmøtet er nå tilgjengelig fra følgende linker:

Protokoll fra årsmøtet 2012

Vedtekter for Sjusjøen Vel