Før jul

Før jul

Årsmøte 26. juli, på Rustad Hotell og Fjellstue

Rustad hotell

Velkommen til årsmøte Lørdag 26. juli, kl. 15:30 på Rustad Hotell og Fjellstue! Under finner du saksliste med dokumenter (trykk på «vedlegg» for å laste ned)

Sakliste for årsmøte:

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste
 2. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen
 3. Årsmelding 01.05.2013-31.04.2014, vedlegg
 4. Regnskap for driftsåret, vedlegg
 5. Revisjonsberetning, vedlegg
 6. Rapport fra Kontrollkomitéen, vedlegg
 7. Godtgjørelse til styremedlemmer, vedlegg
 8. Handlingsplan 01.05.2014-31.04.2015, vedlegg
 9. Fastsettelse av kontingent, Styret foreslår ingen endring
 10. Budsjett for driftsåret 01.05.2014-31.04.2015, vedlegg
 11. Valg etter innstiling fra valgkomitéen, vedlegg
 12. Valg av valgkomité etter innstiling fra styret, vedlegg

NB! Før vi setter Årsmøte, kl 15:00 vil vi få orienteringer med adgang til spørsmålsstilling fra Per Fineid Pihl AS

Håper vi ser deg!

På vegne av Styret
Jan Ove Holmen, styrets leder