Før jul

Før jul

Årsmøte avholdt

Lørdag 31 juli avholdt Sjusjøen Vel (SV) sitt årsmøte i Natrudstilen flerbrukshall for andre år på rad. Årsmøtet vedtok en vedtektsendring om at SV for fremtiden vil legge årsmøtetidspunktet til vinteren i tilknytning til påske.  Årsaken til endring er at man ønsker å unngå et avvikende regnskapsår.

Styret jobber med mange spennende og til tider krevende saker gjennom året som ble presentert i årsberetning og handlingsplan. «Overenskomst om brukerbetaling for veg og vann» har medført et stort engasjement siste år, samt finansering av midler til SOS (Sjusjøen og Omegn Skiforening). Av andre saker som ble behandlet, kan nevnes etableringen av VIR (Velene i Ringsaker fjellet), engasjement rundt hogst og landskapspleie, forbedringer rundt Sjusjøvannet, herunder siste års tilkjørt sand i strandkanten ved Trivselsplassen. Videre jobber styret kontinuerlig med å få på plass en bærekraftig brøyteordning.

Medlemsregisteret er foreløpig for dårlig og vi leter etter nye og fremtidsrettede plattformer for bedre kommunikasjon med medlemmene. Vi oppfordrer alle som har hytte på Sjusjøen til å melde seg inn i sin nærmeste velforening og på den måten bidra til fellesskapet for best mulig velferd for flest mulig i fjellet.

Les hele årsmøteprotokollen her: (for medlemmer)

https://sjusjoenvel.no/login-sjusjoposten-hytteogfritid-årsmøteprotokoller