Før jul

Før jul

Årsmøte lørdag 25. juli – Ordføreren kommer kl. 14.00

IMG_5865_web

Velkommen til årsmøte lørdag 25. juli, kl. 15:30 i Sjusjøen Fjellkirke! Under finner du saksliste med dokumenter (trykk på «vedlegg» for å laste ned)

Sakliste for årsmøte:

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste
 2. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen
 3. Årsmelding 01.05.2014-31.04.2015, vedlegg
 4. Regnskap for driftsåret, vedlegg
 5. Revisjonsberetning, vedlegg
 6. Rapport fra Kontrollkomitéen, vedlegg
 7. Forslag til endring av vedtektenes §6, vedlegg
 8. Budsjett for driftsåret 01.05.2015-31.12.2015, ev 31.04.2015, vedlegg     Noter
 9. Handlingsplan kommende driftsår, vedlegg
 10. Godtgjørelse til styremedlemmer – følger valgkomiteens innstilling, vedlegg
 11. Fastsettelse av kontingent – Styret foreslår ingen endring
 12. Valg etter innstilling fra valgkomitéen, vedlegg
 13. Valg av valgkomité etter innstilling fra styret, vedlegg

NB! Før vi setter Årsmøte, vil vi kl. 14.00 få orienteringer fra ordfører Anita Ihle Steen og varaordfører Geir Roger Borgedal i Ringsaker Kommune, Per Fineid, Pihl AS og Jan Tore Hemma, Brøttum Allmenning.

På vegne av Styret
Jan Ove Holmen, styrets leder