Før jul

Før jul

Av Jan Ove Holmen, hytteeier, leder i Sjusjøen vel

Besiktigelse Lunkelia – fikk politikerne noe å tenke på?

En takk til ordfører for at vi får anledning til å kommentere en eventuell utbygging av Lunkelia for et samlet kommunestyre.

Lunkelia er Sjusjøens Karl Johan, skriver Jan Ove Holmen (t.v.). Ordfører Anita Ihle Steen og Bengt Lie Hansen.
Lunkelia er Sjusjøens Karl Johan, skriver Jan Ove Holmen (t.v.). Ordfører Anita Ihle Steen og Bengt Lie Hansen. (Foto: Torbjørn Olsen)

 

LESERINNLEGG
Ringsaker har to byer som har hatt en fin utvikling de senere årene. Store midler er brukt for at disse innlandsbyene skal være attraktive og hyggelige for lokalbefolkningen og tilreisende.

Utviklingen har skjedd i samarbeid og i forståelse med lokalbefolkningen. Jeg har ikke observert noen organisert motstand. Heller ikke et negativt ord om denne utviklingen fra min side.

Nå er vi på Sjusjøen, Ringsakers tredje ”by”, og jeg vil mene den byen som tiltrekker seg i særklasse mest utenbysbeboende.

Brukere av Sjusjøen, det være seg hytteeiere eller friluftsmennesker for øvrig, er interessert i utviklingen på Sjusjøen, og det er vi som i dette tilfelle er lokalbefolkningen.

Utviklingen på Sjusjøen har i alle år vært rimelig forutsigbar. Slik er det ikke lenger! Det som nå synes å særprege mye av utviklingen er ren kommersiell tankegang.

Det kan virke besnærende på kort sikt, det er mye penger blant folk, men det blir helt feil sett i et lengre perspektiv. Hvem er så de beste til å komme med råd til hvordan en slikt område bør forvaltes og utbygges?

Jo, det er lokalbefolkningen!

Vi ønsker utvikling på Sjusjøen, vi ønsker ikke å trekke opp noen stige etter oss, men vi mener å se, kanskje bedre enn mange andre, når metningspunktene nærmer seg og hva som må vernes for kommende generasjoner.

Det er der vi er nå!

Forslaget om å legge ut Lunkelia til hyttefelt ble ufarliggjort helt fra starten. I rapporten til Østlandsforskning kommer det fram at dette er en fortetting/forlengelse av tidligere felt og har helårsvei 250 meter ifra.

Hvor står vi da? Fra Pihl ble det kommentert at dette var et lite brukt område som det var liten ferdsel i, nærmest uframkommelig og besto av kvist og kvast.

Hvilket område på Sjusjøen brukes og passeres av flere enn nettopp Lunkelia, det være seg sommer som vinter?

I saksframlegget som lå til grunn for vedtaket i det forrige kommunestyret var det skissert to veialternativer med tusj på et kart. Dette blir kalt overordnet konsekvensutredning.

Overfladisk heter det. Veialternativene var overhodet ikke vurdert, og hadde de blitt beskrevet mer i detalj og hva de ville utløse av ulemper av alle slag, har jeg tidligere sagt, og gjentar gjerne, resultatet i avstemningen kunne raskt blitt annerledes.

Da dette ble kritisert ble det kommentert fra varaordfører at han hadde tillit til at Pihl fant fram til en god veiutløsning. Hvilken er det?

Gjennom presse og referat fra møter blir det sagt fra kommunestyrerepresentanter at det er en katastrofe om Pihl ikke får bygge ut Lunkelia.

Videre at protestene er to år for sent ute, og at kommunen ikke kan ta omkamp på tidligere vedtak. Sågar blir det sagt at hytteeierne kommer med Teslaene sine og leker miljøvernere i vårt fjell.

Jeg undres over hvorfor slike uttrykk velges.

Pihl har hundrevis av tomter som kan bebygges, dog ikke i de mest sentrale områder på Sjusjøen. Det er ikke synd på Pihl!

Ringsaker Allmenning og Brøttum Allmenning har store områder som fortsatt kan bebygges i området som nå kalles Sjusjøen.

Det er uinteressant for dem som bruker Sjusjøen hvem som er grunneier. Det bør det også være for kommunen når nye områder legges ut. Innse at Ringsaker og Brøttum Allmenninger har tomtene på Sjusjøen, Pihl har terrenget som alle har stor glede av.

Et langt tettere samarbeid mellom grunneierne hvor inntekter og kostnader fordeles ut fra hvem som har tomter og hvem som har de store friluftsarealene, er noe kommunen kan etterspørre.

Før kommunestyret gjorde sitt vedtak 11. september 2014 inviterte Velet til besiktigelse i Lunkelia. Et titalls representanter møtte opp. Veiutløsningen var et helt sentralt tema.

Tidligere bestyrer i Pihl henvendte seg til nåværende bestyrer og sa: Dette bli feil, gå til styret ditt og trekk saken!

I de to årene som har gått siden den gang har det vært et ensidig trykk fra hytteeiere og andre. Hvordan kan det da sies at vi er to år for sent ute?

Hvilken omkamp snakkes det om. Forrige gang var det semifinale som tilhengerne vant 1–0. Neste gang er det finale, og halvparten av dem som vinner semifinalen taper finalen.

Alle folkevalgte er vel kjent med motstanden, og har hatt muligheter til å sette seg inn i alle innsendte kommentarer. Videre har det vært titalls på titalls med leserbrev og intervjuer i lokalavisene. Honnør til dem for at spaltene har stått åpne.

Oppfatningen til brukere av Sjusjøen er entydig. Personlig har jeg snakket med to hytteeiere som er positive til utbyggingen. Den ene har hytte i Kroksjølia og har gått åpent ut i avisene. Den andre ville ikke si hva han het!

Jeg har brukt Sjusjøen og fulgt utviklingen her oppe siden jeg var en guttunge. Det er ikke få ganger de to siste årene jeg virkelig har grublet og forsøkt å finne svar på det enorme engasjementet vi nå ser.

Det kommer fra alle, hytteeiere i generasjoner, nye hytteeiere og brukere av Sjusjøen for øvrig.

Jeg har fått tillatelse til å referere til Turid Langmoen (93) da hun deltok i fakkeltoget påsken 2015. «Jeg har aldri gått i demonstrasjonstog, og hadde ikke trodd jeg kom til å gjøre det, men nå er nok nok!»

Den forslåtte Lunkelia utbyggingen berører de mest sentrale og tradisjonsrike områder på Sjusjøen. Løypene og stiene i dette området er blitt betegnet som Sjusjøens Karl Johan.

Hvem kan tenke seg en total endring av Karl Johan? Det er det som skjer. Hele området blir totalt endret til noe vi som brukere ikke ønsker. Fortvilelsen er stor, og igjen er det bare å vise til alle kommentarene.

Som leder i Velet har jeg fått mange innspill og spørsmål på hva vi kan gjøre. Ja, hva kan vi gjøre? Hva skal til for at vi skal bli hørt?

Legger vi igjen så mye penger i Ringsaker at vår stemme er viktig?

De folkevalgte skal avgi svaret en gang ut på nyåret.

Kommentarer:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.