Før jul

Før jul

Justert kjøremønster på Sjusjøen

BIRKEBEINERRITTET 2014
KJØREMØNSTER LANGS LØYPA 29. og 30. august

Åstdalen – Sjusjøen – Nordseter – Mesnali

Birkebeinervegen:
Birkebeinervegen er åpen fra Messelt til Øvre Åstbru. Kjøring til Lillehammer via Øyerfjellet.

Åstdalen:
Åpent i begge retninger Gåsbu og Brumundsaga – Hamarsetra og Kvarstadsætra – Øvre Åstbru (langs Åsta), samt Øvre Åstbru – kryss v Storstilen

Bjønnåsen:
Veien mellom Bjønnåsbrua og Bergtronget (Thingstadbrua) er stengt i sørgående retning mellom kl. 08.00 – 17.00 (fra kl. 0900 fredag)
Det er mulig å kjøre fra Bjønnåsbrua til Persbu og sørover til rittraseen, men ingen bilkjøring mellom Thingstadbrua og østover mot Kittilåa/Kråleråa.

Nysætra – Øyungen:
Bjønnåsbrua – Nysætra – Øyungen – Kvarstad STENGT kl.08.00 – 17.00 (fra kl. 09.00 fredag)

Kvarstad – Storstilen – Storåsen:
Grunnbekken ned mot Kvarstad er stengt 08.30 – 17.00
Enveiskjøring fra Kvarstad til Grunnbekkenkrysset for kjøring til Ljøsheim 08.30 – 17.00
Grunnbekken til Storstilenkrysset er STENGT 08.30-1700 (fredag fra kl. 09.30)
Storstilen – Elgåsen – Storåsen STENGT mellom kl 08.30 – 19.00 (stengt fra kl 10.00 fredag)

Storåsen – Sjusjøen (10.00-19.00 fredag, 09.00 – 19.00 lørdag):
Veien mellom Storåsen og Sjusjøen er stengt.
Omkjøring via Nordseter –Melsjøen – Elgåsen – Storåsen

Sjusjøen – Mesnalia (10.00-19.00 fredag , 09.00 – 19.00 lørdag):
FV 2 er STENGT fra innkjøring Natrudstilen – Sjusjøen (krysset Nordsetervegen). Omkjøring via Rømåssetra og Kvanndalen.
FV2 er STENGT fra innkjøring Rustad Fjellstue – Storåsen.
Adkomst til og fra Rustad Fjellstue åpen hele dagen via Natrudstilen – Rømåssetra – Kvanndalen.
Kjøring til og fra Gråten og områdene nord for FV2 er skiltet via Birkebeinerbakken/Heståsen på Ringvegen

Avskåkålia – Birkebeineren Skistadion Lillehammer (10.00-19.00 fredag, 09.00-20.00 lørdag):
Sjøseterveien mellom Avskåkålia og Birkebeineren Skistadion er stengt i begge retninger.
Søndag 1. september kl 10.00 – 13.00 vil Sjøsetervegen være stengt fra nord Avskåkålia til Birkebeineren Skistadion i forbindelse med UngdomsBirken sykkel.

Selv om enkelte deler av rittraseen er delvis åpen for biltrafikk, ber vi om at færrest mulig kjører her av hensyn til våre deltageres sikkerhet. Det er samme kjøremønster fredag og lørdag men på fredag vil det kunne bli åpnet opp tidligere for hyttetrafikk når antall syklister har avtatt. Beregn god tid.

Vi vil samtidig ønske alle hjertelig velkommen som tilskuere langs traseen.
Vår oppfordring; ”hold naturen ren”.