Før jul

Før jul

Brøyting av hytteveier – Vår rolle

Vinterbrøyting av hytteveier har definitivt kommet for å bli og Sjusjøen Vel mener at grunneierne, Brøttum Almenning og Pihl må ta et betydelig større ansvar enn hva som har vært tilfelle fram til denne vinteren.
Det har vi fremmet ved flere anledninger og i et oppsummeringsmøte etter den krevende vinteren 2013-2014, ble dette på ny understreket. I dette møtet deltok grunneierne, tre brøyteentreprenører samt Sjusjøen Vel. Entreprenørene mente at prisen for vinteren 2014-2015 måtte løftes betydelig dersom de kunne ta ansvar for brøytingen.

Saken kom opp i vårt årsmøte og vi tilskrev grunneierne i 6.aug. hvor vi satte som en forutsetning for å slutte oss til det skisserte opplegg for brøyting 2014-2015, at grunneierne tok et større ansvar.
Brøttum Allmenning svarte umiddelbart at det var uaktuelt for dem å gå inn som en formell part i brøyting av hytteveier. Det var en sak mellom brøyteentreprenør og den enkelt hytteeier. I september sendte Kvarberg ut brev til hytteeiere i Brøttum med beskjed om at prisen økes til kr 3750. Dette stiller ikke Sjusjøen Vel seg bak, jfr. vårt brev av 6. aug til grunneierne.

Pihl tilskrev Sjusjøen Vel i september og opplyste at de ville ta ansvar for å inngå avtale med entreprenør om brøyting, og instruks og pris skulle avtales mellom Pihl, entreprenør og Sjusjøen Vel. Den løpende kontakt går direkte til brøyteentreprenør, fakturaen sendes fra brøyteentreprenør mens Pihl har det overordnede ansvaret for at brøytingen skjer i henhold til instruks. Dette er en løsning Velet kunne være med på.

Sjusjøen Vel ba om et møte med begge grunneierne og brøyteentreprenørene 23. okt. hvor vi ba om en lavere pris enn det Kvarberg hadde meldt til hytteeierne og Sjusjøen maskin hadde antydet gjennom pressen. Dette førte ikke fram. Sjusjøen Maskin trakk seg fra å inngå avtale med Pihl.

Umiddelbart ble det tatt kontakt med Storåsen AS, og avtale med Pihl, samt brøyteinstruks og pris ble forhandlet fram i løpet av et par dager. Sjusjøen Vel tror og håper dette vil bli en løsning våre medlemmer vil bli fornøyd med.

Prisen denne vinteren blir kr 3 000, vinteren 2015/16 kr 3 300 og vinteren 2016/17 kr 3 630.

Sjusjøen, 02.11.2014/joh

Kommentarer:

 • Ole Sæther kommenterte 8. april 2015, kl. 10:45:

  Brøytede veier utgjør etter hvert et fint nettverk over hele Sjusjøen, til glede for hytteeiere og tomteselgere. Denne utviklingen er for det meste positive, men medfører at skiløypene stykkes opp og naturopplevelsen for de som går på ski reduseres hver gang de må ta av seg skiene for å passere en oppkjørt vei.
  Vi har en løypeundergang ved Sjusjøen skistadion, det er alt.
  Som det skistedet som kåres til landets beste år etter år, kan vi ikke være bekjent av dette. Det må bygges en rekke løypeunderganger I årene som kommer, ikke bare for hovedveiene, men også for lokalveier I de mest beferdede løypene.For lokalveiene, må kostnadene fordeles mellom tomteselgerne og kommunen.Det bør fra nå av ikke selges en tomt uten at dette forholdet er vurdert og også evt. gamle synder rettet opp.Tomteselgerne nyter godt av betydelig høyere pris på tomter med tilgang til vintervei og for kommunen er det inntekter av eiendomsskatt. De bør derfor ta ansvaret for at Sjusjøen fortsatt skal være et attraktivt skisted.

 • Legg igjen en kommentar

  Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

  Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.