Før jul

Før jul

Et driftsår med mange spørsmål, men få svar….

Leder i Sjusjøposten

For ett år siden hadde Pihl og Areal+ hatt oppstartsmøte med kommunen og arbeidet med reguleringsplanen for Lunkelia var i gang. Det ble sagt at den ville foreligge i løpet av året. Pihl opplyser nå at planen ferdigstilles og overleveres i august. En av forklaringene på at det har tatt mye lenger tid enn planlagt, er alle de ca 80 innkomne merknadene  som må leses og vurderes. Følgelig har vi ikke fått noe endelig svar på hvordan dette tenkes løst, men Pihl kjører ufortrødent videre, og det er grunn til å tro at de vil fremme sin opprinnelig veiadkomst, Alt. B, nedenfor Høghaugen seter, som hovedalternativ.

Denne saken har skapt et engasjement blant våre medlemmer og andre brukere av Sjusjøen som mangler sidestykke, og har fått media-oppmerksomhet langt utover lokalpressen rundt Mjøsa. Årsmøtet for ett år siden var klar i sin tale, og styret ble pålagt å arbeide videre for å påvirke til at forslaget ble trukket. En egen arbeidsgruppe ble nedsatt og juridisk bistand ble kontaktet. Vår merknad til oppstartsvarsel ble et seks siders brev som sammen med alle andre merknader følger saken.

Den største og mest synlige markeringen skjedde  Skjærtorsdag, hvor en aksjonsgruppe, med støtte fra Velet, holdt en særdeles vellykket markering/demonstrasjon på Fakkelmyra. Pressedekningen var stor, og medførte kommentarer i mange typer fagblad som retter seg mot utbygging og bruk av våre felles friluftsområder.

Politikere, og det er bare politikere, som går ut og støtter utbyggingen får selvsagt også pressedekning. Stor var skuffelsen da gruppelederne for flere partier i Ringsaker i H-A uttalte at det ville være en skandale om Pihl ikke får bygge i Lunkelia. I tillegg ble hytteeiere på Sjusjøen harselert med som ”liksom miljøvernere i vårt område”. Større respektløshet og arroganse ser vi heldigvis sjelden. Styret kommenterte straks med et leserinnlegg, gjengitt i denne utgaven av Sjusjøposten. Et av våre medlemmer hadde også et meget velskrevet leserinnlegg som er gjengitt lenger ut bladet.

Selv om Lunkelia-saken tar mye tid for mange av oss, er det også andre saker vi som Vel skal ivareta. Årsmeldingen er en del av denne utgaven og våre lesere kan der gjøre seg kjent med  styrets aktivitet gjennom året.

Årsmøtet er i Sjusjøen Fjellkirke lørdag 30. juli kl 14:30.

Før vi setter det formelle Årsmøte, får vi en orientering av lederne i Brøttum Allmenning og Pihl AS. I tillegg kommer daglig leder i Destinasjon Sjusjøen og  en representant fra Birken og orienterer om sentrale saker de har på agendaen. Årsmøtepapirene følger i denne utgaven.

Ringsaker kommune har nå sendt ut retningslinjer for inngjerding av hytter, se egen sak  i denne utgaven. Det kommer mange kommentarer til den stadig økende inngjerdingen, og som leder av Sjusjøen Vel vil jeg oppfordre våre medlemmer til å følge vedtatte regler.
Jeg  håper alle får en fin sommer på Sjusjøen og vi vil sannsynlig få se ny stimerking.

God Sommer og vel møtt til Årsmøtet.

Jan Ove Holmen