Før jul

Før jul

Grenser på fjellet/Låven bar

Låven bar: 30.09.2016 / 19:00 – 20:30

Program for arrangementet:

Tor Arnesen fra Østlandsforskning:
Grenser for utbygging, grenser for forskning og politikk

Thor Flognfeldt fra Østlandsforskning:
Grenseoverskridende (fritids) landsbyliv

Aksel Hagen fra Høgskolen i Lillehammer:
Moderne bosetting – når grensene mellom bolig og hytte, fastboende og hyttefolk mister mening.

Diskusjon.

Låven bar er åpen for servering!

Arrangementet er et samarbeid mellom Østlandsforskning, Destinasjon Sjusjøen og Høgskolen i Lillehammer.