Før jul

Før jul

Pihl AS trekker alt B via Høghaugsetra

Saken er i sin helhet hentet fra Hamar Arbeiderblad:

Denne atkomstvegen via Kirkevegen/Nordvangvegen (alternativ B) har hele tiden vært Pihl AS sin favoritt.

Foto: Hamar Arbeiderblad: DROPPER HØGHAUGSETRA: Pihl AS dropper vegalternativet til Lunkelia via Høghaugsetra (i bakgrunnen). Her ser vi ordfører Anita Ihle Steen og Odd-Amund Lundberg i spiss for kommunestyrets befaring i området i november i fjor. Foto: Hamar Arbeiderblad

Nå er den ute.

– Vi trekker alternativ B, bekrefter styrer Per Fineid i Pihl AS.

– Det betyr at den atkomsten Pihl aller helst ønsket seg ikke vil bli realisert?

– Det var vår tanke fra begynnelsen fordi vi ønsket en trasé utenom eksisterende hytteområde.

Men vi ser at løypebruer og nærhet til seterområder er vektlagt mer enn vi tenkte, sier Fineid.

Hedmark fylkeskommune har fremmet innsigelse mot dette vegalternativet.

SKAL KONSEKVENSUTREDE

Samtidig har Pihl-styret også gjort helomvending og bestemte seg for å konsekvensutrede de to gjenstående vegalternativene:

➤ Alternativ C via Øvre Vardeveg.

➤ Alternativ E via Nordsetervegen/Veståsvegen.

– Vi vil nå konsekvensutrede alternativene slik Fylkesmannen sier at vi burde ha gjort, sier Fineid.

Han erkjenner at det enorme trykket på Lunkelia-saken gjør at Pihl vil trå helt riktig:

– Slik fokus det er på saken gjør at vi ønsker å være på den sikre siden for å unngå saksbehandlingsfeil, sier Fineid.

Han understreker at Pihl-styret står på at Lunkelia-feltet skal bygges ut.

VIL IKKE BLI TATT PÅ FEIL

Konsekvensutredning av vegalternativene gjør at hele reguleringsplanen vil bli forsinket.

HA gir deg her en statusoppdatering for hva som skjer med Lunkelia-saken.

■ 1. Hva betyr det at vegalternativene skal konsekvensutredes?

– Pihl AS skal da utarbeide et planprogram. Det skal si noe om planprosessen og hvilke tema som skal utredes. Planprogrammer vil bli lagt ut til ettersyn av Pihl AS.

Deretter vil det bli oversendt til Ringsaker kommune for behandling i planutvalget, sier plansjef Anne Gunn Kittelsrud i Ringsaker kommune.

Hun understreker at prosessen egentlig starter opp på ny:

– Fylkesmannen stiller tvil om vi har gjort planarbeidet på riktig måte. For ikke å bli tatt på saksbehandlingsfeil blir vegalternativene konsekvensutredet, sier Kittelsrud.

TAUS OM INNSIGELSE

■ 2. Hva skjer med reguleringsplan for selve hyttefeltet i Lunkelia?

– Behandlingen er stilt i bero. Når planprogram og konsekvensutredning for vegalternativene er fastsatt vil reguleringsplanen bli behandlet sammen med vegalternativene, sier Kittelsrud.

■ 3. Lillehammer kommune har fremmet innsigelse mot Lunkelia-planen. Hva skjer med den innsigelsen?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere spesielt. Det har ikke vært møter om saken, sier Kittelsrud.

Velger kommunestyret å vedta planen vil Lillehammers innsigelse kreve en megling hos Fylkesmannen.

En eventuell uenighet gjør at reguleringsplanen sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse.

VENTER IKKE PÅ FJELLPLAN

■ 4. Lillehammer kommune har også uttrykt ønske at det skal lages en overordnet fjellplan for området fra Hafjell i nord til Sjusjøen i sør før nye hyttefelt bygges ut?

– Vi sa for to år siden at vi var positive til en slik plan. Lillehammer kommune skulle ta initiativ til et møte. Det har vi ennå ikke hørt noe mer om.

Vi kan ikke stille hyttefelt som er godkjent i kommuneplanen i bero i påvente av et møte, sier Kittelsrud.