Før jul

Før jul

Gudstjeneste i fjellkirken i julen

Grunnet smittevernreglene har styret for Fjellkirken bestemt at det blir avholdt to korte julaftengudstjenester  utendørs i år. Nyttårsaften blir gudstjenesten innendørs. Vi ber om at disse arrangementene blir gjort kjent gjennom oppslag, hjemmesider, facebook eller på annen måte.

Hilsen styret for Fjellkirken ved Åse Marie Rusaanes

Mer detaljer får du her!