Før jul

Før jul

Gudstjenester i Fjellkirken sommer – høst

Gudstjenester i Fjellkirken

Der klokkeslett ikke er nevnt, betyr det gudstjeneste kl. 11.00

Søndag 17. juli Per Anders Nordengen, prest, forfatter og foredragsholder
Søndag 24. juli Festgudstjeneste ved Hege Fagermoen,
sogneprest i Glemmen, Fredrikstad.
Jordbær på kirkebakken
Søndag 31. juli Kjetil Aano, pensjonert prost.
Mesnali leirsted har ansvaret for opplegget.
Kirkekaffe
Søndag 7. august Ole Amund Gillebo, tidl. sogneprest
nå vikarprest i Ringsaker
Søndag 14. august Magne Mjærum,
tidligere regionleder for NMS,
Kirkekaffe
Søndag 21.august Finn Olav Myhre, Råde, tidl. direktør ved
Menighetsfakultetet, lekmannsgudstjeneste
Søndag 28.august Jan Boye Lystad, sogneprest i Halden
Søndag 4. september Kjetil Hauge, sogneprest i Manglerud, Oslo
Søndag 11. september Ane Ingeborg B. Søberg, sykehusprest på Gjøvik
Søndag 18. september Grete Hummel, sogneprest på Hvaler
Søndag 25. september Dag Landmark, tidl leder av styret for Fjellkirken, lekmannsgudstjeneste
Søndag 2. oktober Thorstein Husby, lege, ansv. for påskesamlingen
på Sjusjøfjellet, lekmannsgudstjeneste
Søndag 9. oktober Thor Andre Holten, prest i Grefsen