Før jul

Før jul

Gudstjenester og konserter i julen

Gudstjenester og konserter i Fjellkirken

24. desember, Juleaften,

Kl. 13.oo, v/ Teologistudent Einar Østerhagen (Lillehammer)

Kl. 14.30,  v/ Teologistudent Einar Østerhagen (Lillehammer)

Kl. 16, v/ Ole Amund Gillebo, tidl. sokneprest i Ringsaker

Torsdag 28. desember, (4. dag jul) kl. 19.00

  • Konsert v/Ulf Storbekk som synger og spiller keyboard, Rune Holme spiller gitar. Bill. kr 200

Fredag 29. desember, (5. dag jul) kl. 19.00

  • Konsert «Ave Maria» v/Gabriele Maria Niedermeier, Beate Marie Tonheim, Torhild Fimreite. Bill. kr 130

Lørdag 30. desember kl 19.00

  • Konsert ved Brøttum korforening. Bill. kr 150/75

Nyttårsaften, 31. desember, kl. 16.00

  • Lekmannsgudstjeneste v/Dag Landmark, tidl. styreleder for Fjellkirken

Gudstjenester i Fjellkirken på nyåret 2018 starter opp søndag 11. februar.

VELKOMMEN TIL FJELLKIRKEN!

Informasjon om gudstjenester og andre arrangementer i Sjusjøen Fjellkirke finner du ellers på kirkens Facebookside og på www.kirken-ringsaker.no eller på www.visitsjusjoen.no. Gaver til kirken? Bankgiro 0536.40.86344 eller bruk VIPPS nr. 12076