Før jul

Før jul

Gudstjenester sommer høst 2019

Sommer – høst 2019

Gudstjenester i Fjellkirken Der klokkeslett ikke er nevnt, betyr det gudstjeneste kl. 11.00

Søndag 14. juli
Anniken Urianstad, sogneprest i Åsmarka og prostiprest i Ringsaker*)

Onsdag 17. juli
kl. 20.30
Kveldsmesse v/ prest Per Anders Nordengen*)

Fredag 19. juli
kl. 19.00
Salmekveld v/Arnfinn Hasle og musikere fra Mjøsen Janitsjar*)

Søndag 21. juli
Festgudstjeneste ved pilegrimsprest Lars Erlend Kielland

Søndag 28. juli
Berit Rinde, sogneprest. Mesnali leirsted har ansvaret

Søndag 4. august
Magne Mjærum, tidl. regionleder for NMS

Søndag 11. august
Magne Mjærum, tidl. regionleder for NMS

Søndag 18. august
Torstein Husby, lege, ansvarlig for påskemorgenmessen

Søndag 25. august
Njål Gjennestad, tidligere sogneprest i Sigdal og Sandefjord

Søndag 1. september
Lasse Gran, tidligere prest i Østre Toten og lærer i videregående skole

Søndag 8. september
Prest fra Brøttum menighet, Ringsaker

Søndag 15. september
Liv Hegle, prest, jobber i Areopagos – en kristen misjons- og dialogorganisasjon

Søndag 22. september
Asbjørn Haugen, Ottestad, tidligere misjonsprest, sogneprest og sjømannsprest

Søndag 29. september
Finn Olav Myhre, Råde, tidligere direktør ved Menighetsfakultetet

Søndag 6. oktober
Jorunn Askerød, diakon, ansatt i Bymisjonen i Østfold*)

Fullstendig program for sommerfestuka finner du på Sjusjøen Fjellkirkes Facebookside og på www.nms.no/kalender
Informasjon om gudstjenester og andre arrangementer i Sjusjøen Fjellkirke finner du ellers på www.kirken-ringsaker.no og på www.visitsjusjoen.no eller Fjellkirkens Facebookside