Før jul

Før jul

Informasjon om strøm i Kroksjølia

Det startes utbygging av strøm i Kroksjølia i sommer – informasjon fra Eidsiva finner her:
Informasjon til hytteeiere i Gulmundsveiene