Før jul

Før jul

Informasjon til medlemmene om brøyting av hytteveier

Informasjon til medlemmene om brøyting av hytteveier

Kjære medlemmer av Sjusjøen Vel.

Det har i høst vært mye skriving og kommentarer om pris på brøyting for kommende sesong. Sjusjøen Vel har informert om vår rolle på vår hjemmeside, samt svart medlemmene og andre på direkte henvendelser til vår e-postadresse.

Det er jo slik at Sjusjøen Vel ikke er part i saken, men søker å fremme medlemmenes ve og vel på den beste måten vi formår. Det er da slik at styret i velforeningen ikke har eller kan “godta” tilbud fra de entreprenørene som grunneierne har valgt til å utføre brøytingen. Det vi har uttalt, er at vi etter møter med grunneiere og entreprenører, og etter å ha fått fremlagt deres regnskaper for brøytingen siste sesong, samt hva som var mulig å oppnå i forhold til kommende sesong, valgte å “anbefale” den løsningen som ble presentert for kommende sesong.

Dette betyr langt i fra at vi er enige i hverken pris eller metode. Vi har forlangt og forventer, at det før neste sesong skal gjennomføres en åpne anbudsrunde med mulige tilbydere for denne tjenesten. Dette fordi vi ønsker transparens og forutsigbarhet i prisingen av tjenesten for en periode på tre til fem år om gangen.

Vi vil nå be om nye møter med grunneierne om dette, slik at det kan gjennomføres anbudsrunde i løpet av vinter/våren 2021. Styret i velforeningen ønsker med dette å være premissgiver for denne prosessen på medlemmenes vegne. Vi takker for alle innspill som er mottatt og bruker disse i vår streben etter å få til en ordningen med priser som er “riktige” og dermed en forutsigbarhet for prisen i de nærmeste årene.

Med vennlig hilsen Styret i Sjusjøen Vel.