Før jul

Før jul

Informasjon fra Sjusjøen Vel/Annonser

Sjusjøen Vel er en interesseforening for hytteeierne i Sjusjøområdet. Foreningen har pr november 2020 ca 1500 medlemmer.

Vis kart

Postadresse:
Sjusjøen Vel
Postboks 280
2612 SJUSJØEN

Post til Sjusjøen Vel: post@sjusjoenvel.no

Linker
– Destinasjon Sjusjøen
– Gudbrandsdølen dagningen
– Hamar Arbeiderblad
– Nordseter
– Natrudstilen
– Elgåsen, Kuåsen og Aksjøen velforening
Rømåsen Vel
– Sjusjøen Opplevelser
– Ljøsheim Vel

Annonser

Annonsepriser for 2014
1/8 side NOK 990,-
1/4 side NOK 1.455,-
1/2 side NOK 2.800,-
1/1 side NOK 5.200,-
Redaktør
Chris Stiksrud, GD-reklame
Postboks 954
2604 Lillehammer
E-post: sjusjoposten@gd.no
Redaksjonsråd: 
Ansvarlig:
Erik Alver
Medlemmer:
Ingeborg Mæhlum
Halvor Møllerløkken
Vidar Braaten
Bladets adresse:
SjusjøPostenGD
Postboks 954
2604 Lillehammer
E-post: sjusjoposten@gd.no