Før jul

Før jul

Informasjonsmøte om utviklingen i området Sjusjøen – Ljøsheim

Tid og sted: Lørdag 4. juni – Fjellkirka på Sjusjøen kl 10.00 – 12.00 og Hygga på Ljøsheim kl 15.00 – 17.00.

TEMA INNLEDER TID
Innledning v/møteleder Ole R. Strandbakke 10.00
Kommunedelplan for Sjusjøen, Kroksjølia, Kuåsen, Elgåsen, Aksjøen, Laulia, Ljøsheim og Grunnåsen. Sigrid Langsjøvold 

Asbjørn Tufto

10.05
Forprosjekt «Utvikling av Sjusjøen». Per Fineid 

Merethe Sandum

10.30
Presentasjon av studentoppgaver på høgskolen på Lillehammer om organisering, samt utvikling av området mellom Gråten og Sjusjøvannet. To studentgrupper 10.55
Presentasjon av hyttebrukerundersøkelse 

– foreløpige resultater

Thor Flognfeldt 11.15
Avslutning m/spørsmål fra salen. 11.45
Slutt (12.00)
Arr: Ringsaker kommune i samarbeid med grunneierne.