Før jul

Før jul

Innkalling til årsmøte i Sjusjøen Vel, 27. juli kl. 15:30

Årsmøte i Sjusjøen Vel avholdes den 27. juli fra kl. 15:30 til 18:00 i Sjusjøen Fjellkirke.

Nedenfor finnes innkallingen og aktuelle dokumenter. Som vanlig er også innkallingen og øvrige årsmøtepapirer sendt ut som en del av Sjusjøposten.
Innkalling til arsmote 2013 27. juli 2013

Saker som skal behandles på årsmøtet:

Sak 3 Årsmelding Sjusjøen Vel 1.5.2012-30.4.2013
Sak 4.1 Regnskap 2012- 2013 pr 30 04.2013
Sak 4.2 Balanseregnskap 2012 – 2013 per 30.4.2013
Sak 4.3 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2012-2013
Sak 4.4 Revisjonsberetning for 1. mai 2012 – 30. april 2013
Sak 5 Rapport fra kontrollkomiteen
Sak 6.1 Instruks for Kontrollkomiteen i Sjusjøen Vel
Sak 6.2 Innstruks valgkomiteen i Sjusjøen Vel
Sak 7 – Godtgjørelse til styret 2012 – 2013
Sak 8 Handlingsplan 1. mai 2013 – 30 .april 2014
Sak 9 Fastsettelse av kontingent 1. januar 2014 – 31.desember 2014
Sak 10 Budsjett 2013- 2014
Sak 11 Valg v2