Før jul

Før jul

Innkalling til Årsmøte

Innkalling til Årsmøte lørdag 30. juli 2016 kl 14:30 i Sjusjøen Fjellkirke

 Før vi setter det formelle Årsmøtet, ca 15:30,  får vi orienteringer fra Per Fineid, Pihl AS, Jan Tore Hemma, Brøttum Allmenning, Tone Alteskjær, Destinasjon Sjusjøen og en representant fra Birken AS.

Sakliste

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste
 2. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen
 3. Årsmelding 01.05.2015-30.04.2016, vedlegg
 4. Regnskap for driftsåret, vedlegg
 5. Revisjonsberetning, vedlegg
 6. Rapport fra Kontrollkomitéen
 7. Handlingsplan kommende driftsår, vedlegg
 8. Budsjett for driftsåret 01.05.2016-30.04.2017, vedlegg
 9. Igangsettelse av kronerulling, Lunkelia
 10. Godtgjørelse til styremedlemmer, følger valgkomiteens innstiling
 11. Fastsettelse av kontingent, Styret foreslår kr 400
 12. Valg etter innstilling fra valgkomiteen, vedlegg
 13. Valg av valgkomité etter innstiling fra styret, vedlegg

Sjusjøen 02.06.2016

På vegne av Styret
Jan Ove Holmen, styrets leder

Dokumenter kan lastes ned herfra:

Årsmelding 2015 – 2016

Årsregnskap 2015 – 2016

Balanse 2015 – 2016

Noter 2015 – 2016

Budsjett 2016 – 2017

Revisjonsrapport

Handlingsplan

Innstilling fra valgkomite

Forslag til ny valgkomite