Før jul

Før jul

Innspill til temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Innspill til temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Et av hovedområdene som Ringsaker kommune ønsker innspill til temaplanen på er beskrevet som: Anleggsutvikling.

Sjusjøen Vel ønsker i den forbindelse å spille inn et forslag om friluftsaktivitet i forbindelse med Sjusjøvann, Trivselsplassen, Sjusjølunga, evt. andre områder nedenfor gamle Sjusjøstallen

Trend/tema: strandsone, vann/badeaktivitet, om mulig hele året.

Konkrete forslag:

Vi foreslår å ruste opp Trivselsplassen med mer sand og flytebrygge for bading om sommeren.

Vi forslår å etablere en varmestue/badstue i Sjusjøvann, med mulig helårsbading.

Vi foreslår å etablere bedre badeplass for sommerbruk nedenfor gamle Sjusjøstallen.

Alle disse forslagene forutsetter at andre aktører som Pihl, Destinasjon Sjusjøen med flere har en hovedrolle, det er ikke prosjekt som Sjusjøen Vel kan ta ansvar for alene.

Vi håper dette innspillet vil bli tatt med i en videre behandling av temaplanen.

28.05.2020
Styret i Sjusjøen Vel