Før jul

Før jul

Invitasjon til åpent møte hos Pihl

Pihl AS inviterer til åpent møte om reguleringsplan-arbeidet som pågår for område FB8 – Lunkelia på Sjusjøen:

Fredag 21. august kl 15.00 – 17.00 på Tingvang
(Like ved Ringsaker kirke sør for Moelv)

Det vil bli orientering om status i planarbeidet slik at det kan sendes inn kommentarer på dette før fristen 01.09.2015.

Vi kommer tilbake til eksakt dagsorden.

Med hilsen
Pihl AS