Før jul

Før jul

Juleprogram i Sjusjøen Fjellkirke

Gudstjenester i Sjusjøen Fjellkirke

1. Kl. 13.00 v/ Birgitte Kessel, teologistudent
2. Kl. 14.30 v/ Birgitte Kessel, teologistudent
3. Kl. 16.00 v/ Birgitte Kessel, teologistudent

Organist på alle 3 gudstjenestene: Magnus Kessel

Nyttårsaften, 31.desember: gudstjeneste

Kl. 16.00 v/ Kjersti Jåvold Landmark, teologi- student

Gudstjenester i Fjellkirken på nyåret 2020 starter opp søndag 16. februar. Deretter gudstjeneste hver søndag tom. påske.