Før jul

Før jul

Juleprogrammet for Fjellkirken

Juleaften, 24. desember: tre gudstjenester:
1. Kl. 13.00 v/ Per Anders Nordengen, prest, forfatter og foredragsholder
2. Kl. 14.30 v/ Ole Amund Gillebo, tidligere sokneprest i Ringsaker
3. Kl. 16.00 v/ Ole Amund Gillebo, tidligere sokneprest i Ringsaker

Nyttårsaften, 31. desember:
Kl. 16.00 Gudstjeneste v/ Kjell Markset, prest, tidligere leder av KRIK (Kristen Idrettskontakt)

Gudstjenester i Fjellkirken på nyåret 2019 starter opp søndag 17. februar. Deretter gudstjeneste hver søndag tom. påske.