Før jul

Før jul

Kommunedelplan for Ringsakerfjellet

Av: Erik helli

Fra Ringsaker kommune har vi fått oversendt komunedelplanen. For oss som er opptatt av utviklingen i vårt område er dette spennende lesing. Etter hva vi erfarer er det enighet om at fokus skal rettes mot Sjusjøen sentrum og dette skal være midtpunktet i sirkelen.

Frist for innspill er satt til 10.juni 2011. Det blir holdt informasjonsmøter lørdag 4. juni på Sjusjøen (Sjusjøen Fjellkirke kl 10-13) og på Ljøsheim (Hygga kl 15-18).

Last ned Kommunedelplan for Ringsakerfjellet – offentlig ettersyn

Last ned styregruppas forslag på kommunedelplan for Ringsakerfjellet

Last ned adresseliste – kommunedelplan for Ringsakerfjellet