Før jul

Før jul

Kommunen strammer grepet i VA saken

Kommunen strammer til muligheten for VA-tilknytninger før byggestoppen slår inn.  Se vedlagte brev som er sendt alle grunneiere og utbyggere mandag denne uka.  Dette vil antakeligvis få konsekvenser for mange planlagte tilknytninger og byggesaker nå i 2019.

I eget brev fra kommunen 04.06. d.å, ble det varslet at byggestoppen ville bli innført fra 07.06, med frist for innlevering av søknad for sanitærabonnement 06.06.  Vi varslet da så mange som mulig av eksisterende hytteeiere i Kroksjølia, for å få sendt inn slike søknader innen fristen.  Som følge av dette ble det sendt inn sanitærmeldinger for de aller fleste som hadde bestemt seg for å knytte seg til, anslagsvis ca 50 stk.  I tillegg ble det sendt inn søknad for 30 av Pihls fortettingstomter i området.

Nå ser det da ut som kommunen «angrer seg» i forhold til det løpet som ble lagt og begrenser antall tilknytninger ytterligere.  Nå heter det at kun byggesaker der det foreligger IG vil bli godkjent for tilknytning.

Fra vår side reagerer vi på at forutsetninger endres på denne måten.  En byggestopp vil selvsagt få konsekvenser, men dette er en lite forutsigbar framgangsmåte for alle involverte nå i overgangsfasen.

Brevet fra kommunen kan du lese her;