Før jul

Før jul

Lederen har ordet….fra Sjusjøposten nr 2

Årsmøtet 25.juli    Ordføreren kommer!

For ett år siden var det flere av årsmøtedeltakerne som beklaget at kommunen ikke så seg i stand til å møte opp for å orientere om utviklingen i fjellet. Det blir det endring på i år. Ordføreren har bekreftet at hun kommer, og hun tar med seg varaordføreren. Det vil bli en orientering om hvordan kommunen ønsker å utvikle fjellet og hvilket samspill de ønsker å ha med hytteeierne. Vi vil også få orienteringer fra grunneierne ved deres daglige ledere.

Lørdag 25. Juli er det Årsmøte i Sjusjøen Vel i Sjusjøen Fjellkirke hvor vi starter med nevnte orienteringer kl 14:00. Innkalling og årsmøtepapirer ligger som vedlegg i denne utgaven av Sjusjøposten. I tillegg er alt å finne på våre hjemmesider. Ikke noe er mer tilfredsstillende for oss som tillitsvalgte enn at medlemmene møter opp, og kommer med sine kommentarer. Det som blir sagt i Årsmøtet blir lyttet til og notert.

Vi fikk et godt Årsmøte i fjor med mange frammøtte, engasjerte innlegg, og resolusjon mot den foreslåtte utbyggingen ved Heståsmyra. Videre ble styret sterkt oppfordret til å ligge tett på kommunen og Pihl i denne saken, med ett mål for øyet; få stoppet utbyggingen. Vi mener dette er fulgt opp etter beste evne og det startet med at vi inviterte politikere og andre til synsbefaring i august 2014. De som var til stede der fikk et godt visuelt inntrykk av hvor meningsløs denne utbyggingen er. Møter er holdt og styret har avvist de to skisserte veiadkomstene. Vi ser simpelthen ikke hvordan det skal være mulig å komme til dette området på en anstendig måte, uten at det gjør uutslettelige skader på naturen. I påsken gikk det et fakkeltog fra Skistadion og ned til Pihl bygget med ca 200 deltakere og flere appeller. Den eldste deltakeren, Turid Langmoen (92) sa det omtrent slik. ”Jeg har aldri deltatt i noe demonstrasjonstog, men nå er jeg helt fortørnet, nok er nok.” Mange, svært mange, vil være ening med henne.

Saken har fått stor mediedekning i lokalavisene og mange av våre medlemmer har deltatt med leserinnlegg. Stadig oftere hører jeg hytteeiere si at grunneierne, ved god hjelp fra kommunen, er i ferd med å ødelegge Sjusjøen. Det kommer ikke bare fra dem som har hatt tilhold på Sjusjøen i flere generasjoner, men også fra yngre mennesker som nettopp har kjøpt hytte på Sjusjøen.

Dessverre, Pihl rikker seg ikke, og nå er arbeidet med reguleringsplanen i gang. Oppstartsmøtet med kommunen var 16. Juni. Hvordan vi skal organisere vårt videre arbeid vil vi måtte ha mer tanker om etter at vi har hatt møter med Pihl.

Sjusjøen som vinterdestinasjon har det vært bare godord å høre om. Det er det fortsatt, men nå kommer det stadig oftere meldinger fra hytteeiere om at adkomsten inn til skiløypene blir mer og mer ”trøblete” på grunn av vinterbrøytingen. Det er en utfordring, og det er vel bare å innse at ønsker vi å kjøre bil fram til hytta, blir det mange brøytekanter. Det noen etterlyser er skibroer der løypene krysser sentrale veier. Ingen enkel løsning med dagens tråkkemaskiner.

I mange år har det vært etterlyst bedre tilrettelegging av sommeraktiviteter sentralt på Sjusjøen. Avsatte fondsmidler i Sjusjøen Vel blir nå anvendt til opprydding og forskjønning i vestre ende av Sjusjøvannet. Det er ventet å stå ferdig i sommer. Noen fine badedager regner vi med også i år.

I årsmøtepairene kommer det fram at styret fremmer forslag til vedtektsendring slik at Årsmøtet kan holdes på vinterstid. Mange mener at da har medlemmene bedre tid til å møte opp og ta del i nødvendige meningsutvekslinger.

God sommer ønskes og vel møtt til Årsmøtet

Jan Ove Holmen