Før jul

Før jul

Lunkelia – Regulering til besvær..

Lunkelia  –  Regulering til besvær..

Vi har sagt det tidligere, det å legge ut Lunkelia til hyttebygging er meningsløst, det går ikke an å komme dit på en forsvarlig måte. Det har aldri vært tanken å legge ut dette området for utbygging. Nå har vi fått nok en bekreftelse.

 I et orienteringsmøte vi hadde med Pihl og Areal+ om framdriften i arbeidet med reguleringsplanen, ble det opplyst at tre av de skisserte veialternativene ville bli lagt bort som uaktuelle. Pihl vurderer alternativ A, Veståsvegen, Trollhaugvegen og over Heståsmyra, og alternativ D, Ringveien og opp på østsida av Høghaugsetra, allerede nå som uaktuelle. Uten at det ble bekreftet vil vi tro at de to alternativer som står igjen er B, Høghaugsetra og C, Øvre Vardeveg. Vi vet at Pihl helt fra starten har gått inn for alternativ B, men kommunen har vært klar på at alternativ A, også må vurderes.

De to alternativene, B og C, vil gå henholdsvis 970 (alt. B) og 1050 (alt. C) meter på eksisterende vei gjennom hyttefelt, og vil få 840 (alt. B) og 330 (alt. C) meter med ny vei.

Kart over Lunkelia som er det nye hyttefeltet Pihl ønsker å få regulert

Kart over Lunkelia

Kommunens ansvarlige for planarbeidet befarte tidligere i høst alle veialternativene sammen med Pihl og Areal+. Det som ingen har sagt, eller tenkt på tidligere, men som har kommet opp nå, er at reguleringsplanen for eksisterende veier ikke tar høyde for den trafikkøkningen en utbygging vil medføre. Det betyr, ifølge opplysninger fra kommunen, at eksisterende reguleringsplaner må endres, justeres. Hvordan dette skal gjøres er ennå ikke bestemt, men ett er sikkert, og det er at dette vil måtte ta tid. Her er det mange oppsittere som blir berørt, og en endring av reguleringsplanen kan i prinsippet ankes inn til rettsinstansene.

Så kan en spørre. Hva hadde skjedd i kommunestyrets behandling av planen om dette hadde vært kjent? Vi har vårt svar. Vi får nok en bekreftelse på at saken ikke var godt nok utredet da den ble lagt fram til politisk behandling. De to strekene på kartet som ble skissert som veiadkomster var overhodet ikke vurdert/utredet. Det ble ganske enkelt begynt i feil ende.

Det er å håpe at fornuften snart vil nå styret i Pihl. Legg saken død! Ta forvaltningsansvaret og kundene deres på alvor! Ikke la Pihl stå fram som et aggressivt AS hvor profitt og utbytte står i sentrum. Styret i Velet har nytt møte med Pihl og Areal+ 14.desember.

Kommentarer:

  • Tor E. Marthinsen kommenterte 23. november 2015, kl. 16:46:

    Takknemlig for engasjement i denne saken. Noe av indrefileten i skiterrenget på Sjusjøen står på spill og det er å håpe, at fornuften til slutt vil seire !!

    Vh Tor E. Marthinsen / Hytte 319 siden 1962

  • Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

    Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.