Før jul

Før jul

Lunkelias høringsfrist på vent

 Når det gjelder Lunkelia så er høringsfristen med dato 6. Januar stilt i bero. Det kommer ny høringsfrist når alt C er utredet en gang ut på vinteren/våren. Det er oppstartsvarsel til alt C som har høringsfrist 30. Januar. Sjusjøen Vel sender ikke spesifikk merknad i forbindelse med dette varselet om utvidelse av planområdet, slik vi heller ikke gjorde da planområdet ble utvidet med veialt. E i februar 2016, men vi henviser til vår opprinnelige merknad fra 31.08.2015 der det står bl.a under konsekvenser av foreslåtte adkomster: «Uten at vi ønsker å sette alternativene opp mot hverandre, vil vi avvise alle som helt uaktuelle. Slik Pihl har planlagt sin hytteutbygging historisk sett, kan det aldri ha vært meningen at det skulle bygges hytter i Lunkelia-Heståsmyra»