Før jul

Før jul

Møte med Ringsaker kommune – Ikke mye å hente!

Lederen og nestlederen i Sjusjøen Vel, sammen med lederen i Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen Vel, hadde den 5. mai et orienteringsmøte med ledelsen i Ringsaker kommune. Fra kommune møtte varaordfører, rådmann, økonomisjef, plansjef og teknisk sjef.

Møtet var kommet i stand etter henvendelse fra Velene i Ringsakerfjellet. Saker som det var ønskelig å berøre var sendt ut på forhånd og de var Skatt og avgifter, fortetting, Sjusjøen sentrum , skiløyper og stier.

Representanter fra Velene orienterte innledningsvis om svært mange henvendelser fra medlemmene vedrørende økningen i eiendomsskatten og fortettingen som er foreslått i Kroksjølia og Heståsmyra. I den sammenheng har det også vært mange redaksjonelle innlegg og leserinnlegg i lokalavisene.

Det ble understreket at hytteeierne mener det er urimelig med så høy eiendomsskatt på fritidseiendommer. Det står ikke i samsvar med hva kommunen gir tilbake.

Kommunens representanter redegjorde for innføringen av eiendomsskatt i 2006 og bakgrunnen for at den nå er forhøyet til 4,4 promille. Det ble i den sammenheng presisert at innføring, fastsetting og innkreving av eiendomsskatt er regulert i egen lov, Lov om eiendomsskatt. Ringsaker Kommune har innført eiendomsskatt på all eiendom i kommunen og det ble understreket at kommunen ikke har anledning til å frita fritidseiendommer alene for eiendomsskatt. Verdisettingen skal gjenspeile markedsverdien, uavhengig om det er boligeiendom eller fritidseiendom. Fortsatt i henhold til lov, slik det ble forklart. Verdifastsettingen skjer for ti år om gangen og eventuell retaksering vil skje i 2016. Det ble ikke gitt noen signaler om hvorvidt skatten vil øke, høyeste sats er 7 promille.

Det ble sagt at eiendomsskatten er som en generell inntekt å betrakte for kommunen og inngår til dekning av kommunens budsjetter. Det ble gjentatt og understreket at kommunen ikke hadde andre muligheter for budsjettbalanse enn å øke eiendomsskatten. Vurdering av om dette er rimelig overfor hytteeierne hadde tydeligvis ikke vært med i betraktningen.

Det kan tyde på at skal denne saken forfølges videre, må det gå henvendelse til lovgiveren og da snakker vi raskt om et opplegg som krever mye ressurser.

Våre medlemmer og lesere er kjent med at vi har avgitt uttalelse vedrørende forslag om fortettingen i Kroksjølia og utbygging av lia nord for Heståsmyra. Andre foreninger og mange enkeltpersoner har gjort det samme. I Kroksjølia ser det ut til å bli en mer skånsom fortetting enn først forslått, men utbyggingen ved Heståsmyra foreslås gjennomført med 60 enheter. Vi mener at utbyggingen i dette området i sin helhet må ut av planen og det kan i den sammenheng også vises til mange gode argumenter fra enkeltmedlemmer. Her må vi nok øve et kontinuerlig trykk i håp om å bli hørt.

Ringsaker Kommune understreker overfor oss at de er meget opptatt av utviklingen på Sjusjøen og at de ønsker at dette kan skje på en måte slik at alle berørte kan være fornøyd. På spørsmål om hva vi konkret kan forvente at kommunen vil bidra med, ble det ikke konkretisert annet enn at kommunen fortsatt ønsker å være med som bidragsyter i Destinasjon Sjusjøen.

Les innspill fra Thor Holmen

Les innspill fra Sjusjøen Vel

 

 

Kommentarer:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.