Før jul

Før jul

Møte om serviceavgift for selveiertomter

Referat fra møte om serviceavgift for selveiertomter:

Pihl AS – serviceavgift selveiertomter