Før jul

Før jul

Nei til forslått veiutløsning

Styret hadde saken på sakslisten i siste styremøte og den vil nok komme opp i hvert styremøte framover.

Spørsmålet om hvordan veiutløsningen til dette feltet skal løses får stadig større oppmerksomhet, og styret fattet i den sammenheng følgende vedtak som vil bli oversendt Pihl AS og Ringsaker Kommune.

Styret vil allerede på nåværende tidspunkt uttale at de to tilførselsveier som er skissert fram til det planlagte byggefeltet begge må avvises. Dette ut i fra at de vil medføre uopprettelige skader som brukere av fjellet vil måtte leve med i generasjoner.”