Før jul

Før jul

Nettverket for regional fjellgrense med ny Facebook-side

«Nettverket for regional fjellgrense i Lillehammer, Ringsaker og Øyer» har nå opprettet en åpen gruppe på Facebook. Gruppen heter det samme. Vi oppfordrer alle til å søke den opp og melde seg inn som medlem.

Følg linken til FaceBook siden her;


Slik viser dere at dere er interessert i å få informasjon om dette viktige arbeidet for å påvirke politikere til å ta et felles forvaltningsansvar ved å inngå et forpliktende samarbeid om en plan for fjellområdet hvor friluftsliv har førsteprioritet.  Alle ordførerne er positive til et samarbeid på tvers av kommunegrensene i denne saken – nå må vi hjelpe dem til å komme igang!

For deg som ikke er på Facebook legger vi ut følgende lenker til dokumenter om, og fra, Nettverket for regional fjellgrense i Lillehammer, Ringsaker og Øyer.

TILGJENGELIGE DOKUMENTER

Lillehammer arealplan 2. gangs høring

Presentasjon av Nettverket for regional fjellgrense

Uttalelse til areal- og transportstrategi for Mjøsbyen – nettverk for fjellgrense

Høringsuttalelse KPA Lillehammer

Høringsuttalelse til planprogram Lunkelia I