Før jul

Før jul

Ny facebookside Nei til utbygging av FB8 Heståsmyra Lunkelia

Lunkelia/Heståsmyra

Styret i Velet ønsker å informere om at det nå av våre medlemmer er opprettet en åpen facebookside som heter: NEI til utbygging av FB8 Heståsmyra Lunkelia. Vi oppfordrer alle til å klikke seg inn og like siden. Fra før er det en lukket side som heter ”Heståsmyras venner”. En åpen facebookside som har mange følgere vil synliggjøre og bekrefte at den massive motstanden mot utbyggingen fortsetter. Her vil man også få oppdatert informasjon om blant annet aktuelle avisinnlegg i saken. Vi tillater oss å sitere fra et av de siste innleggene, i Hamar Arbeiderblad 11.01.2016, og Ringsaker Blad 16.01, forfattet av Andreas Skaugen: « ……ikke bygg ned indrefileten. Tilgang til kortreist uberørt snaufjell er som en arv fra forrige generasjon. Man tar den for gitt, og vi forstår ikke alvoret før den sakte har svunnet bort».

I forrige nyhetsbrev ble det informert om at styret i Velet skulle ha informasjonsmøte med Pihl og Areal+ 14. desember 2015. Dette møtet ble utsatt og ny dato er 25. januar. Pihl har et møte med planutvalget i kommunen 27. januar. Vi vil komme tilbake med mer nyheter om denne saken så snart vi har avholdt møte.