Før jul

Før jul

Nyhetsbrev fra Sjusjøen Vel

For å bedre kommunikasjonen med medlemmene og varsle om nyheter på sjusjoenvel.no, vil det sendes ut nyhetsbrev med link til aktuelle saker på hjemmesiden.

Første utgave vil bli sendt til alle medlemmer som er registrert med mailadresse i medlemsregisteret, mens etterfølgende utgaver kun vil bli sendt til dem som har meldt seg på. Vi vil derfor oppfordre alle om å melde seg på og gjøre det kjent for alle som kan ha interesse av å få nyheter fra Sjusjøen.

Meld deg på her: https://hellivk.wufoo.com/forms/nyhetsbrev-fra-sjusjaen-vel/