Før jul

Før jul

Oppfordring fra valgkomiteen

Valgkomiteen er godt i gang med arbeidet med nytt styre og komiteer. Men vi er ikke helt i mål. Vi søker fortsatt etter to medlemmer / varamedlemmer til styret, og tre medlemmer til kontrollkomiteen. Det skal også velges en valgkomite, og der er det vel slik at man kan benytte seg av styremedlemmer som nå går av etter lang og tro tjeneste. Men det fint hvis det noen som kan tenke seg å bidra i denne sammenhengen også.
Valgkomiteen har som mål å være klar med forslag til styre og komiteer i løpet av juni, slik at forslaget kan presenteres på hjemmesiden i god tid før årsmøtet den 27. juli. Vi tar derfor i mot alle forslag med stor takknemmelighet!

For valgkomiteen
Erik Gaalaas Engesveen