Før jul

Før jul

Planlagt utbygging ved Heståsmyra

Besitigelse av Heståsmyra, Sjusjøen

Besitigelse av Heståsmyra, Sjusjøen

Aktiviteten er fortsatt stor blant våre medlemmer og andre i forsøk på å få stanset denne meget omstridte utbyggingen. Det er bra!

I påska er det planlagt ulike aksjoner for å kunne synliggjøre for dagsturister og hytteeiere at dette området vil bli endret til det negative for all framtid dersom den planlagte utbyggingen blir gjennomført.

Styret i Velet har bevilget en mindre sum til å kostnadsdekning av aksjonsmateriell. DNT Lillehammer, hytteeiere og enkeltpersoner vil stå for den praktiske gjennomføringen.