Før jul

Før jul

Protokoll fra årsmøte 2013

Velets årsmøte ble avholdt på Sjusjøen Fjellkirke lørdag 27. juli med 44 stemmeberettigede medlemmer tilstede.
Før selve årsmøtet ble det holdt innlegg av lederne for Pihl og Brøttum almenning som orienterte om aktuelle saker for medlemmene og svarte på spørsmål.

Dette årsmøtet var det siste for Bjørn Egil Skar, som overlot vervet til Jan Ove Holmen.

Protokollen fra møtet er tilgjengelig her: Protokoll – årsmøte 2013_v1.0