Før jul

Før jul

Samfunnsanalytisk analyse av Ringsakerfjellet

Her kan du lese rapporten som er bestilt og skrevet på oppdrag fra grunneiere i fjellet, nærmere bestemt Pihl AS og allmenningene Ringsaker, Nes, Furnes, Brøttum og Veldre. Undersøkelsen er ført i penn av konsulentselskapet Menon som opererer i grenseflatene mellom økonomi, politikk og marked.

Og her kan du laste ned hele rapporten fra Menon;