Før jul

Før jul

Sjusjøen fjellkirke 2017

Vinteren 2017

Gudstjenester kl. 11

Søndag 12. februar Leif Bak, pensjonert prest fra Danmark

Søndag 19. februar Kjetil Hauge, kapellan i Manglerud kirke i Oslo

Søndag 26. februar Espen A. Hasle, sogneprest i Manglerud kirke, Oslo. Tidl. leder av Acta –ungdomsorganisasjonen i Normisjon

Søndag 5. mars Siri Sunde, sogneprest i Brøttum/Ringsaker

Søndag 12. mars Yngve og Gunvor Langås, pensjonerte prester, tidligere jobbet i Arendal, vært misjonærer for NMS

Søndag 19. mars Liv Hegle, utdannet lærer og prest, jobber i Areopagos, en kristen misjons- og dialogorganisasjon

Søndag 26. mars Grethe Hummel, sogneprest på Hvaler, konfirmanter og ledere deltar

Søndag 2. april Siri Sunde, sogneprest i Brøttum/Ringsaker