Før jul

Før jul

Sjusjøen Fjellkirke 2020

Gudstjenester i Sjusjøen Fjellkirke vinteren 2020

Søndag 16. februar
Per Arne Engdal, fungerende sokneprest i Brøttum

Søndag 23. februar
Rune Minde, sokneprest i Austerheim og Fedje, tidligere fengselsprest i Bergen

Søndag 1. mars
Harald Petter Stette, Fredrikstad, lektor og ordinert prest

Søndag 8. mars
Ragnhild Hansen, prest i Sarpsborg

Søndag 15. mars
Grete Hummel, sokneprest på Hvaler i Østfold

Søndag 22. mars
Lars Erland Kielland, Brumunddal, pilegrimsprest

Søndag 29. mars
Hvalerkonfirmantene m/Hummel, Morland, musikk m.m

Informasjon om gudstjenester og andre arrangementer i Sjusjøen Fjellkirke finner du ellers på kirkens Facebookside og på www.kirken-ringsaker.no eller på www.visitsjusjoen.no. Gaver til kirken? Bankgiro 0536.40.86344 eller bruk VIPPS nr. 12076