Før jul

Før jul

Sjusjøen Fjellkirke påsken 2017

Palmesøndag 9. april, kl. 11.00
Gudstjeneste ved Per Anders Nordengen, prest og foredragsholder

Tirsdag 11. april kl. 20.00
«Påskelegender»
i tekst og toner ved skuespiller Morten Jostad, Paul Wilmot på orgel/piano og Vibeke Søe Horsberg på fiolin/bratsj. Inngangspenger kr 150

Skjærtorsdag 13. april kl. 11.00
Gudstjeneste ved Siri Sunde, sogneprest i Brøttum/Ringsaker

Skjærtorsdag 13. april kl. 19.00
Kveldsmesse,
mest tilrettelagt for ungdom,
ved Vegard Husby, prest og leder av arbeidet i Storsalen menighet i Oslo

Langfredag 14. april kl. 11.00
Gudstjeneste ved biskop Solveig Fiske

1. påskedag 16. april NB! kl. 05.50
Soloppgangsmesse
på Sjusjøfjellet ved Husby, Breivik og Nordal

1. påskedag 16. april kl. 11.oo
Gudstjeneste ved Nils Chr Lie, tidligere domprost i Hamar

VELKOMMEN TIL FJELLKIRKEN!
Informasjon om gudstjenester mm på Facebooksiden @sjusoenfjellkirke og på www.kirken-ringsaker.no eller på www.visitsjusjoen.no. Gaver til kirken? Bankgiro 0536.40.86344 eller bruk VIPPS nr. 12076