Før jul

Før jul

Sjusjøen Fjellkirke, vinteren 2019

Gudstjenester kl. 11

Søndag 17. februar, Ketil Hauge, kapellan i Manglerud kirke i Oslo

Søndag 24. februar, Espen Andreas Hasle, sogneprest i Manglerud kirke i Oslo

Søndag 3. mars, Harald Petter Stette, Fredrikstad. Lektor og ordinert prest

Søndag 11. mars, Siri Sunde, sogneprest i Brøttum

Søndag 17. mars, Grete Hummel, sogneprest på Hvaler i Østfold

Søndag 24. mars, Christoffer Solbakken, prest og generalsekr.
for bispemøtet i DNK

Søndag 31. mars, Rune Andreassen, tidligere kretsekr og sogneprest, nå pastor i Hamar Normisjon

Søndag 7. april, Kari Mangrud Alvsvåg, prost i Sarpsborg

 

VELKOMMEN TIL FJELLKIRKEN!

Informasjon om gudstjenester og andre arrangementer i Sjusjøen Fjellkirke finner du ellers på kirkens Facebookside og på www.kirken-ringsaker.no eller på www.visitsjusjoen.no. Gaver til kirken? Bankgiro 0536.40.86344 eller bruk VIPPS nr. 12076