Før jul

Før jul

Sjusjøen Fjellkirke

Sommer – høst 2015

Det er gudstjeneste kl. 11.00 i Fjellkirken på følgende søndager:

JULI

5. juli v/ Arne Haug, pensjonert prest
12. juli v/ Stian Helland, sogneprest i Ringsaker
19. juli v/ Magne Mjærum, regionleder for NMS, kirkekaffe
26. juli v/ Magne Mjærum, regionleder for NMS, kirkekaffe
29. juli (Olsok) kl 1930 Konsert ved Roar Engelberg, på panfløyte

AUGUST

2. august v/ Mesnali leirsted, tale ved Ivar Smedsrød, misjonskonsulent for NMS, kirkekaffe
9. august v/Torunn Jåvold, sogneprest i Haslum
16. august v/Ragnar S. Johannessen, prest og leder for Feet ministries of Nepal’s venner
23. august v/ Magne Grønlien, tidl. sogneprest i Råde
30. august v/Ingrid Strand Tandberg, prostiprest i Ringsaker

SEPTEMBER

6. september Lekmannsgudstjeneste v/ Finn Olav Myhre
13. september Lekmannsgudstjeneste v/Torstein Husby
20. september v/ Ingrid Strand Tandberg, prostiprest i Ringsaker
27. september v/Torunn Jåvold, sogneprest i Haslum

OKTOBER

4. oktober v/ Margit Husevåg, kapellan i Løten

Velkommen til Fjellkirken på Sjusjøen.