Før jul

Før jul

Leserinnlegg utbygging av Heståsmyra!

Sjusjøen Vel sendte i vinter  inn kommentarer til arealplanene på Sjusjøen. Det er særlig planlagt utbygging i Kroksjølia og Heståsmyra vi er opptatt av. Nå har Ringsaker Kommune inngått en avtale med Lillehammer kommune og forslår disse områdene utbygd. Dette er ute til begrenset høring med frist 10 mai.

 

Hei igjen
Vi har fått informasjon via Arbeidsgruppa for vern av Sjusjøens åpne fjellområder, at revidert forslag til den nye kommuneplanarealdelen nå er ute på en begrenset høring bl.a. til vellene med frist 10 mai.
Vi vil derfor benytte anledningen til å komme med innspill gjennom Sjusjøen vel. Vi er spesielt opptatt av to områder: FB7 Kroksjølia og FB8 Heståsmyra.

Når det gjelder Kroksjølia så er det, gjennom den jobben Arbeidsgruppa for vern av Sjusjøens åpne fjellområder har gjort, argumentert særdeles godt og grundig om hvorfor fortetting på Kroksjølia må taes ut av planen. Vi støtter disse argumentene, og viser til dokumenter fra denne gruppa. I dette innlegget tar vi derfor kun for oss området FB8 Heståsmyra.

Vi ble glade for at Sjusjøen vel ba i høringsuttalelsen av 27.01. 2014 om at området FB8 Heståsmyra skulle bli tatt ut av planen, og bevares som det i stor grad uberørte naturområdet det er i dag. Dette var veldig bra!
Vi er desto mer skuffa da det i revidert planforslag fra kommunen kun er foretatt en reduksjon av antall hytter fra 65 til 60.  Det er altså ikke tatt hensyn til hva vellet mener i det hele tatt, fra kommunen sin side.
Det er tenkt å tillate at det bygges store hytter på opptil 150 m2 bruksareal (25 m2 større enn grensen er i dag for eksisterende hytter), og lista for at dette skal kunne være helårsboliger, er lav. Det skal bygges opp til kote 955 i terrenget! Det som er realiteten er at det vil bli et stort og langt byggefelt høyt oppover i denne lia, ovenfor Hestårmyra. Det vil bli anlagt vei og vann og kloakk, og dette området vil bli en permanent byggeplass i åresvis framover. Denne utbyggingen er etter vår mening et stort og uopprettelig feilgrep fra kommunen sin side, men Pihl vil få store inntekter, ikke tvil om det. Sett i lys av tidligere avisoppslag om at Pihl har en veldig solid økonomi, så virker det helt unødvendig å ta nye området og foreta en massiv utbygging.

Vi har hytte i dette området, og noen vil kanskje si at vi «ber for vår syke mor», men det er ikke tilfelle. Vi vil ikke bli direkte berørt av denne utbyggingen. Men vi mener det er et stort feilgrep at kommunen ukritisk bygger ut nye hytteområder i de sentrumsnære områdene. Nå i påsken var denne lia godt besøkt av barnefamilier spesielt. De hadde «slitt»  seg opp bakkene fra Graaten, opp til Høghaugen, og kunne så «slå leir» inne i lia rett ovenfor Heståsmyra,  med bålbrenning og ungene laget hoppbakker. Et perfekt mål for de som ikke vil gå så lange turer. Hvis denne utbyggingen kommer vil man måtte gå helt til «Appelsinhaugen» (for de som er lokalkjent), det vil si krysse grensa til Lillehammer kommune, før man får en følelse av å være ute i uberørt natur. Lysforurensning i mørketida vil også bli betydelig med så store og mange hytter så høyt i terrenget. For oss og andre som liker å gå lengre turer kan vi leve med å gå gjennom disse grøntkorridorene som er planlagt, og krysse enda flere veier på vinteren, men området er ødelagt som turområde for de som liker å gå kortere turer.
På sommerstid er turen opp til Vesle Lunkefjell veldig populær. Det planlagte feltet vil ikke komme akkurat der stien går i dag, men på venstre side av stien, og langsetter lia. Men vi må belage oss på å krysse veien som altså går til 60 hytter, og hyttebyggingen vil medføre store sår/rasering i terreng, og hogst som vil være synlig på lang avstand.  Området er ødelagt som rekreasjonssted for folk som vil rusle en liten times tur opp til et flott utsiktspunkt (Vesle Lunkefjell ) fra Kiwi og sentrum på sommeren. Vi tror ikke Sjusjøen som sommerdestinasjon vinner på dette. Vi mener at politikerne «sager av den greina de sitter på» hvis de vedtar en utbygging av dette sentrumsnære området!

Vi regner med at Sjusjøen vel igjen argumenterer overfor kommunen for at dette området skal taes ut av planen, for å fortsatt sikre rekreasjonsmuligheter også i de sentrumsnære områdene på Sjusjøen.

mvh
Arne og Tone Munz

Kommentarer:

 • Lars A. kommenterte 1. mai 2014, kl. 13:37:

  Enig.

 • Per H Christensen kommenterte 5. september 2014, kl. 20:17:

  10.9.14 kan fort bli en sorgens dag for alle som bruker Sjusjøen som rekreasjons sted. Det er dagen da politikerne i Ringsaker skal bestemme om Heståsmyra , det såkalte FB8 feltet skal utbygges eller ikke. Hvis politikerne i Ringsaker vedtar dette vil dette være å ødelegge det beste sentrumsnære rekreasjons området på Sjusjøen. I dette området yrer det av liv både sommer og vinter, det er stedet hvor små barns familier lager bål, har ski lek og andre aktiviteter. Området ligger opp mot noe av det eneste snaufjellet som er på Sjusjøen. Dette er indrefilet på Sjusjøen og i dette området ønsker grunneieren Phil og etablere en hytte by. Phil kan helt sikkert ta opp mot 2 mill pr tomt og det er helt opplagt store økonomiske interesser i dette ,både for Phil og entreprenører. Hyttene i området vil bli på 150 m2 og mest sannsynlig med oppstuge. Det vil bli en byggeplass i mange år fremover og hyttene som vil bli bygd vil høyst sannsynlig være helt andre typer hytter enn det som ligger i området i dag,og som det har vært lov å bygge i de nærmeste områder ( Vardåsen og Heståsen). Maksimal størrelse i dag på 120 m2 og uten oppstuge. Ønsker virkelig politikerne i Ringsaker å ødelegge dette flotte rekreasjons område i bytte mot noen skatte penger. Hvis man nå starter med å ødelegge de beste rekreasjons områdene vil Sjusjøen fort kunne miste sin status som et av Norges beste langrenne destinasjoner.
  Det ble 4.9 avholdt et møte i regi av Sjusjøen Vel i Øvre Vardevei. Her kunne både politikere og andre se det flotte feltet som er tenkt utbygd. Leder i Phil, Per Fineide redegjorde for planene og han hevdet i møte at det var viktig for Phil å selge disse tomtene for å kunne være med på å bygge ut Sjusjøen sentrum. Phil har vært grunneier på Sjusjøen i alle år, og har de siste årene tjent store penger, så langt er det eneste Phil har gjort i Sjusjøen sentrum å bygge et palass til seg selv. Så vidt jeg vet har de ikke bidratt til å utvikle Sjusjøen sentrum og jeg føler meg ikke overbevist om de vil gjøre det selv om de får 100 mill kr for tomtene på Heståsmyra. Det hele virker mer som griskhet og grådighet fra Phil sin side.
  Med dette oppfordrer jeg på det sterkeste alle politikere i Ringsaker – stem nei til utbygging av Heståsmyra. Som venstre politikere Morten Andersen skriver- det er ingen skam å snu!

 • Legg igjen en kommentar

  Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

  Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.