Før jul

Før jul

Sjusjøen Vel vil stoppe hytteutbygging på Heståsmyra

stopp-hyttebygging-2

” Årsmøte i Sjusjøen Vel tar på det sterkeste avstand fra den foreliggende arealplan for Sjusjøen – spesielt vil vi peke på utbygging av nye områder og fortetning av Heståsmyra.

Sjusjøen Vel ber Ringsaker kommune utarbeide ”Markagrense” for videre arbeid med arealplanen.

Ringsaker Blad (RB) dekket møtet i sin helhet og vi viser til artikler 29. og 31. juli.

Les mer om saken i lokale nyheter:

Les hele artikkelen i Ringsaker Blad: Gjør alt for å stoppe hytteutbygging

Les hele artikkelen i Ringsaker Blad: Forlanger stopp på Heståsmyra